Сенсорлар

Санды температура датчигі

Санды температура датчигі ресурстардың контролін, механизм жұмыстарының температураны көру, қапта ауаға және т.б. арналған құрал. Датчигі қалын металды кронштейнен тұрады. Датчиктің ішінде санды код бар, ол арқылы дененің температураны білеміз жәнеде кремнийді пастамен толы. Сындарлы орындау датчигі металды кранштейнен және ойықтан турады. Ойықтын диаметрі 8 мм, ал ауызені механизмге немесе басқа объектке қосылады, температураны қадағалайды.

Бұранданың құрылымы арқылы жасалады. Егер де ауаның, суықтықты құйылма денелердің температурасын өлшегіңіз келсе, алдын-ала технообменникті тексеру керек. Мәселен, медьтті немесе аллюминийді пластика қалындағы 1 мм қажет болады.Кез келген айтылған нұсқалардың ең маңызды датчиктің кронштейннің сенімді жылулық байланысы болу керек. Ол объект немесе теплообменникпен қадағаланды. Осы жағдай ту- аулықтар болмау үшін жасалады.